logo-osakidetza logo-gb

COVID-19 ikerketa proiektuak

COVID-19 osasun-ikerketa proiektuen laburpena

2020ko irailaren 11a

EAEan, ikerketa klinikoko 148 proiektu/ikerlan inguru ari dira egiten une honetan. Horietako batzuk dagoeneko garapenaren lehenengo fasean daude edo lehiakortasunerako laguntzen deialdietara aurkeztu berri dira finantzazioa lortzeko.

% 80 proiektuak dira eta % 20, aldiz, ikerketa klinikoak. Azken horien % 50 sendagaiekin egiten ari dira.

Identifikatutako proiektuen % 50k izaera klinikoa du; % 21k izaera epidemiologikoa; % 24 osasun teknologien ingurukoak dira eta, azkenik, % 5 oinarrizkoak dira.

Gaixotasuna aztertzeko ikuspegiari dagokionez:

  • Proiektu gehienak gaixotasunaren tratamendua ari dira aztertzen (proiektuen % 30): terapia berritzaileak eta molekula antibiral berriak garatzen; eta baita esku-hartze ez farmakologikoen, profilaktikoen eta terapeutikoen eraginkortasuna ere. Horretarako, zenbait proiektuk SARS-CoV-2 birusaren karakterizazioa eta haren aldakuntza genetikoak zein antigenikoak aztertuko dituzte, birusaren aurkako erantzun immunologikoaz gain.
  • % 41 ikerketa epidemiologikoetan oinarritzen da: COVID-19 gaixotasunaren ezaugarri kliniko-biologiko-molekularren karakterizaziotik hasi, gaixotasunaren estadio desberdinak ezagutu, gaixoen estratifikazioa egin eta gerta litezkeen konplikazioak ezagutu ahal izateko, eta zaintza epidemiologikoetara arte: hilkortasunaren eta erikortasunaren intzidentziak, hedapenaren ingurumen faktoreak eta faktore sozialak, eta arrisku faktoreak, hain zuzen ere.
  • % 18 gaixotasunaren diagnosian oinarritzen da, eta SARS-CoV-2aren diagnosi bizkorreko teknika berrien garapenean, gizakietan infekzioaren estadio goiztiarren diagnosiari zuzenduta, laguntzaren estratifikazio xedeekin haien larritasuna aurreikuste aldera.
  • Hainbat ikerketa-ildok gaixotasunaren inpaktu sozio-ekonomikoa eta lehen mailako arretaren baliabideen, ospitaleko baliabide orokorren eta zaintza kritikoko baliabideen plangintza neurtzen dute.
  • Adimen artifiziala eta gaixotasunaren kontrol epidemiologikoari zuzendutako datu integratuen analisi masiboa ere dira EAEn egiten ari diren ikerketen beste fokuetako batzuk.

Aurreikusitako eragina:

  • Gaixotasunaren tratamendua hobetzea.
  • Kutsatutako gaixoen diagnosia eta haien maneiu klinikoa hobetzea.
  • Epidemiari eraginkortasunez erantzuteko osasun publikoko neurriak diseinatu, garatu eta inplementatzen laguntzea.

2020ko irailaren 11a

Proyectos covid

top
<Itxi